กรอบพลาสติก

++ กรอบพลาสติกใส่บัตรทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

++ กรอบพลาสติกเปิดหน้า 50 ชิ้นๆละ 10 บาท / 100 ชิ้นๆละ 8 บาท

++ กรอบพลาสติกปิดหน้า 50 ชิ้นๆละ 15 บาท / 100 ชิ้นๆละ 10 บาท

Visitors: 272,284