ประโยชน์ของการทำบัตรพนักงาน

ถ้าจะกล่าวถึงบัตรพนักงาน ในที่นี้ก็จะพูดถึงประโยชน์ของการทำบัตรพนักงาน

++ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

++ สามารถนำไปเป็นบัตรเข้างาน  Barcode, QR code

++ ง่ายต่อการประสานงาน

การพิมพ์บัตรพนักงานทางเราจึงเน้นที่ความคงทนระยะเวลาการใช้บัตรพนักงานที่ยาวนาน ต้องการทำบัตรพนักงานพร้อมสกรีนสายคล้องบัตรหรือขอใบเสนอราคาที่อีเมล tonnam_112@hotmail.com โทร 089-1247800, 080-6185530

Visitors: 115,045