เครื่องตัดบัตรพลาสติก

++ เครื่องตัดบัตรพลาสติกขนาดมาตรฐาน

   - 8.6x5.4cm. (ขนาดมาตรฐาน)

   - 2.8x5.4 cm. (ขนาดคลับการ์ด

Visitors: 98,817